Sta Sterk – weerbaarheidstraining

Doel: vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen

“Hee rooie, spring eens op groen!” … “Is het koud daarboven??” ...“Hahaha kijk die schoenen, beláchelijk!!”… “Nee, jij mag niet meedoen want je bent een stom kind!”

We kennen het allemaal en hebben het allemaal wel eens gehoord. Kinderen zijn keihard naar elkaar en steken hun mening niet onder stoelen of banken. Heb je een bril, rood haar, hazentandjes, flaporen, piekhaar of nét niet het juiste merk schoenen, dan ben je de klos. Tenminste, als je je niet kan verweren of niet weet hoe je moet reageren op dergelijke opmerkingen.

Een kind dat gepest wordt is niet -of minder- weerbaar. Het doel van de “Sta Sterk” training is dan ook het vergroten van de sociale weerbaarheid van je kind.

Door middel van theorie, rollenspellen en een werkboek leert je kind in de training om voor zichzelf op te komen in onaangename situaties, zoals verbaal en digitaal pesten, uitschelden, uitlachen, bedreigende opmerkingen, pesten door buitensluiten, negeren en chanteren, spullen afpakken, etc.

In de training staan drie thema’s centraal:

* Opkomen voor jezelf
* Je zelfvertrouwen vergroten
* Lastige situaties zelf oplossen

De groepstraining omvat 10 lessen van 60 á 90 minuten, afhankelijk van de leeftijd van de groep en is op locatie.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes van vier tot maximaal zes kinderen in dezelfde leeftijdscategorie.

Voor de ouders worden er twee ouderavonden aangeboden met informatie over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat je je kind kunt ondersteunen in het leerproces. Bij deze ouderavonden zijn geen kinderen aanwezig.

Ook individuele training is mogelijk, bijvoorbeeld als er snel hulp nodig is en er geen groepen starten, of omdat je kind liever (nog) niet in een groep wil. Een individuele training omvat 6 tot 8 lessen van 60 minuten en vindt plaats bij mij thuis of op locatie (thuis bij kind of op school).

De training wordt in principe buiten schooltijd gegeven, maar kan in overleg met de school ook onder schooltijd worden gegeven, bijvoorbeeld tijdens een uur gym. De training is voor kinderen en jongeren van 6 tot circa 14 jaar.


Waar werken we aan:

  • uitstraling en lichaamshouding
  • stemgebruik en woordgebruik
  • ademhaling
  • nee zeggen
  • eigen wil/mening uiten
  • zeggen waar je last van hebt
  • positief denken
  • meedoen en buitensluiten oplossen
  • hulp vragen en bieden

 

“The best way to make children good is to make them happy.”

~Oscar Wilde~

Contact