Stichting Omgaan met Pesten

Dieta Uyterlinde ontwikkelde begin jaren negentig de methode ‘Omgaan met Pesten’. Inmiddels heeft een groep trainers van de Stichting Omgaan met Pesten haar methode verder ontwikkeld.

De methode omvat diverse producten waaronder de Sta Sterk training. Dat deze aanpak succesvol is, heeft de praktijk inmiddels bewezen. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft de Sta Sterk Training de erkenning ‘theoretisch goed onderbouwd’ verleend en opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Momenteel is er onderzoek gaande om de training het predicaat ‘bewezen effectief’ te kunnen meegeven.

De Stichting Omgaan met Pesten is een professionele organisatie die zich ten doel stelt het pestprobleem aan te pakken.

Zij doet dit door:
– Het geven van groepsgewijze “Sta Sterk” trainingen,
– Het geven van individuele coaching,
– Het bieden van projecten op maat; voor scholen, kinderopvangorganisaties, bedrijven, etc
– Het ontwikkelen en verzorgen van studiedagen op aanvraag
– Het (verder) ontwikkelen en bespreken van (bestaande) pestprotocollen
– Het verzorgen van workshops en thema-avonden op aanvraag
– Het opleiden van trainers;

Lees hier verder voor meer informatie over de Stichting.

De Stichting wordt gesteund door een aantal ambassadeurs en heeft samenwerkingsverbanden met diverse organisaties.

Contact